Priser

Motorattest  over 70 år500 kr
Motorattest400 kr
Varighedserklæring/sygemelding345 kr
Sygemelding200 kr
Privat konsultation300 kr
Rejsevaccination voksen250 kr
Re-vaccination voksen250 kr
Vaccination barn <18 år150 kr
Re-vaccination <18 år150 kr
Handicapskilt
 Frihåndsattest

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.