Forsidetekst

Daglig åbningstid er mellem kl. 08.00-16.00

Pause mellem kl.10.00-10.30 kl.12.00-12.30

Der er telefontid fra kl. 9.00-10.00 tlf:.:79 30 40 32
Man kan taste sig videre til akuttelefonen hele dagen.
Akuttelefonen er kun tiltænkt
akut alvorlig sygdom eller mistanke herom, eller information som ikke kan vente til dagen efter
I telefontiden er det fortrinsvis sygeplejerske
der besvarer dit opkald.

Nummeret til akuttelefon: 61440745
Efter kl. 16.00 skal man ringe til vagtlægen.

Ring 112 ved livsfare, pludselige brystsmerter,
alvorlig åndedrætsbesvær eller lammelser.